Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

PHIẾN ĐÁ SẦU

  


                          NGỌC ẩn trong từng phiến đá xưa
                         AN
bày định mênh với nắng mưa
                         LƯU
luyến ngàn năm tình của đá
                         giá bình thường
.... ai đón đưa ?


                     Trăm năm làm phiến đá sầu ..
                 Mặc cho mưa nắng dãidầu không phai..
                     Nổi buồn biết tỏ cùng ai ...
                  Đá đành im lặng miệt mài gió sương ..

                                           
Annieluu 9/1/2015