Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG


    Gió đã lạnh .. tàn thu mềm chiếc lá
    Võ vàng thêm trơ trọi bóng hoàng hôn
    Hoa lá rụng... nghe dường như giá buốt
    Một người xa.... khắc khoải ... nhớ người xa
    Đêm xuống thấp! cỏ thầm thì muốn khóc
    Chiều dần tan nắng... nhạt cánh hoa rồi
    Có ai biết .. ngày mai.. trời sẫm tím ???
    Đông trở mình ... hiu hắt nụ phai phôi
  

                  AnnieLuu 14/12/2014