Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

HỒNG PHAI 6-10Buồn vui một thuở Hồng Phai
Tuổi đời nặng gánh … Bờ vai nhuốm sầu
Đường trần chẵng biết về đâu ?
Cho ta nhắn gởi mấy câu lỡ làng
Đường tình lỡ chuyến đò ngang
Chiều Thu khép lại… miên man nổi sầu
Cuối trời mõi mắt tìm đâu?
Quê hương xa khuất ...nỗi sầu rụng rơi


                     TV-06-10-2013