Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

TRẢ LẠI


 Trả lại cho tôi nắng một thời 
 Tóc dài, áo trắng chiều mưa rơi
 Ngẩn ngơ nét mực yêu màu tím 
 Mượn gió làm thơ tặng một người 
    ........................
 Thời gian  thấm thoát nhè nhẹ trôi
 Tôi đã đi qua nữa cuộc đời 
 Xa lắm tháng ngày hay hờn dỗi 
 Bây giờ ai trả lại cho tôi..???

           Annieluu 6/7/2014