Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

EMEm đếm cuộc đời qua kẽ tay
Ngỡ sẽ trong veo như rạng ngày
Có đâu mấy chốc mây đen kéo
Đời bổng rũ buồn tối tăm ngay

Em tin cuộc đời qua lóng tay
Thịt -da- xương -máu đã an bày
Cớ sao đời bén như dao cắt
Mổi cuộc dối lừa đau đớn thay

       29/08/2015 -  Xa nhà -
                            AnieLưu
   

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

PHIẾN ĐÁ SẦU

  


                          NGỌC ẩn trong từng phiến đá xưa
                         AN
bày định mênh với nắng mưa
                         LƯU
luyến ngàn năm tình của đá
                         giá bình thường
.... ai đón đưa ?


                     Trăm năm làm phiến đá sầu ..
                 Mặc cho mưa nắng dãidầu không phai..
                     Nổi buồn biết tỏ cùng ai ...
                  Đá đành im lặng miệt mài gió sương ..

                                           
Annieluu 9/1/2015