Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

EMEm đếm cuộc đời qua kẽ tay
Ngỡ sẽ trong veo như rạng ngày
Có đâu mấy chốc mây đen kéo
Đời bổng rũ buồn tối tăm ngay

Em tin cuộc đời qua lóng tay
Thịt -da- xương -máu đã an bày
Cớ sao đời bén như dao cắt
Mổi cuộc dối lừa đau đớn thay

       29/08/2015 -  Xa nhà -
                            AnieLưu