Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

NHỚ

Con sông Tiền nước xuôi dòng chảy
Phà Tân long hai chuyến ngược xuôi
Quê hương thương quá người ơi
Lòng lưu luyến nhớ , tình người đợi trông

Người xưa vẫn …còn mong hoài niệm
Kẻ ra đi …vương vấn niềm yêu
Mỹ Tho …tôi đến một chiều
Mai đây xa cách… Bao nhiêu nổi sầu

Trong sâu thẵm…tình lưu luyến mãi
Ngày mai đây… xa cách trùng khơi
Bạn …ta…thương lắm người ơi !
Mai sau gặp lại…lòng vơi nổi lòng

Sài gòn đó …chiều trong nổi nhớ
Chuyến bay đêm…trĩu nặng lòng ai
Đường về…xa lắm ngày mai
Xuân sau gặp lại …trong tay …hỡi người  
                                Anluu…8/3/2014