Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

LÀ CHÚT HỒNG PHAI

Là chút hồng phai
Trịnh Công SơnChẳng có gì đâu em ở lại
Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

ÂM HƯỞNG MỘT MÙA YÊUAnh lạc lối? Hay em đi lạc hướng?
Mà sao ta mãi mãi cách lìa nhau!
Chẳng song đôi, lại chẳng nối nhịp cầu.
Đường vạn nẽo... vẫn không đầu tương ngộ!
Tình của ta đâu có nhiều giông tố.
Chỉ nhẹ nhàng như vạt nắng vàng hanh
Vừa đủ ươm cho nụ nhỏ đơm cành,
Rồi nắng tắt... lịm hồn hoa muôn thuở!
Tình của ta chỉ là niềm trăn trở.