Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

NỔI NHỚ

Mưa đầu mùa tha thiết nổi nhớ nhau
Cho khóe mắt vương lệ sầu mong đợi
Ở nơi đây cơn mưa chiều rơi vội
Ướt con đường lặng lẽ bóng em qua
          ............................
Hạt mưa bay như vương vấn lệ nhòa
Mong khắc khoải về người nơi xa lắm
Giữa Sài Gòn mang niềm yêu thầm lặng
Để một người như chợt nhớ chợt quên

                     AnnieLuu...17/4